Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kielce, Polska

Fizyka

Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www uczelni: ujk.edu.pl/
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
dziedzina nauk fizycznych
Fizyka
Fizyka (z stgr. φύσις, physis – „natura”) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych fizycy używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.
Fizyka
(…) fizyka ma w sobie coś pięknego, coś na wpół religijnego.
Autor: Tomasz Konecki, wywiad, 2001
Fizyka
Fizyka jest jak seks: pewnie, że może dawać jakieś praktyczne rezultaty, ale nie dlatego to robimy.
Physics is like sex: sure, it may give some practical results, but that’s not why we do it. (ang.)
Fizyka
To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się sformułować za pomocą matematyki.
Autor: Albert Einstein

Studia w sąsiednim województwie
uniwersalny.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności