Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Historia

Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Wydział Humanistyczny
Wydział Humanistyczny
dziedzina nauk humanistycznych
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Prawdziwy historyk stoi zawsze ponad zamieszkami politycznymi swojej epoki.
Autor: Robert Graves
Historia
Trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć.
Autor: Emil Ludwig
Historia
[Historia jest] (…) wykładem rozpoznanych dziejów.
Autor: Joachim Lelewel

Studia w kujawsko-pomorskim
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Studia w sąsiednim województwie
nowe_media_220x300.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności