Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Poznań, Polska

Dyrygentura

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
dziedzina sztuk muzycznych

Studia w Polsce
uniwersalny.jpg

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności