Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Dyrygentura

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: www.amuz.lodz.pl
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
dziedzina sztuk muzycznych

Studia w Łodzi
uniwersalny.jpg

Studia w sąsiednim województwie
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności