Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Dyrygentura

Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: www.am.katowice.pl
Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
dziedzina sztuk muzycznych

Studia w woj. śląskim

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności