Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Katowice, Polska

Dyrygentura

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: www.am.katowice.pl
Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
dziedzina sztuk muzycznych

Studia w Polsce
PUM-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności