Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Medycyna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
dziedzina nauk medycznych
Medycyna
Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
Medycyna
Jak rolnictwo daje zdrowym ludziom pożywienie, tak medycyna rokuje chorym zdrowie.
Autor: Publius Iuventius Celsus
Medycyna
Medycyna przynosi często pociechę, czasami łagodzi, rzadko uzdrawia.
Autor: Hipokrates
Medycyna
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.
Autor: Simon Flexner

Studia w woj. śląskim

Studia w sąsiednim województwie
Przeglad_uczelni_220.jpg

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności