Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Nauki o zarządzaniu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
dziedzina nauk ekonomicznych

Studia w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności