Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach prowadzi czteroletnie studia trzeciego stopnia (doktoranckie). Ich celem jest przygotowanie uczestnika studiów do uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie trzech dyscyplin: ekonomii, nauk o zarządzaniu oraz finansów. Studium Doktoranckie jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu zapewniającą obsługę administracyjno-biurową środowiskowych studiów doktoranckich.

Studia w woj. śląskim

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności