Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Nauki o zarządzaniu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Wydział Informatyki i Komunikacji
Wydział Informatyki i Komunikacji
dziedzina nauk ekonomicznych

Studia w woj. śląskim

Studia w sąsiednim województwie
Akademia_Ignatianum_w_Krakowie_220_rekrutacja_od_czerwca.jpg

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności