Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Towaroznawstwo

Commodity Science

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Doktorantami w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich mogą być absolwenci szkół wyższych kierunków ekonomicznych, społecznych, ścisłych i pokrewnych z zainteresowaniami i predyspozycjami do pracy naukowo-badawczej, którzy chcą kontynuować edukację na III stopniu kształcenia. W ramach projektu jest możliwość przyjęcia na studia osoby spoza Polski.
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo - nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.
Polityka Prywatności