Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Poznań, Polska

Nauki o zarządzaniu

Management Science

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Doktorantami w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich mogą być absolwenci szkół wyższych kierunków ekonomicznych, społecznych, ścisłych i pokrewnych z zainteresowaniami i predyspozycjami do pracy naukowo-badawczej, którzy chcą kontynuować edukację na III stopniu kształcenia. W ramach projektu jest możliwość przyjęcia na studia osoby spoza Polski.
Polityka Prywatności