Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Kraków, Polska

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
dziedzina sztuk plastycznych
Konserwacja
Konserwacja żywności

Studia w Polsce
PUM-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności