Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Studia doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie „sztuki plastyczne” w trzech dyscyplinach artystycznych: sztuki piękne, sztuki projektowe oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Studia trzeciego stopnia mogą stanowić kontynuację studiów doktoranckich rozpoczętych w innej uczelni artystycznej, także zagranicznej. Decyzję w sprawie kontynuacji podejmuje komisja programowa studiów doktoranckich, której przewodniczy Prorektor ds. Nauki.

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności