Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Oferta studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych kierowana jest do szczególnie uzdolnionych absolwentów studiów magisterskich, chcących kontynuować i rozwijać swoje wykształcenie poprzez doskonalenie umiejętności, aktualizowanie wiedzy i poszerzanie horyzontów.

Studia w Polsce
agh_pl_220_300.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności