Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Sztuki piękne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: www.asp.gda.pl
Wydział Rzeźby i Intermediów
Wydział Rzeźby i Intermediów
dziedzina sztuk plastycznych

Studia w Polsce
SWPS_220_uni.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności