Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Socjologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
24 czerwca 2013 roku, Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla magistrów socjologii, a także magistrów: administracji, antropologii, dziennikarstwa, ekonomii, etnologii, historii, kulturoznawstwa, nauk politycznych,  psychologii i psychologii społecznej, stosunków międzynarodowych, zarządzania i innych dyscyplin społecznych.

Seminarium jest także otwarte dla studentów z innych krajów. W ramach seminarium doktorskiego  można przygotowywać rozprawy doktorskie w języku angielskim.
Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Polityka Prywatności