Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Socjologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Chcemy stworzyć dla naszych studentów stymulujące intelektualnie środowisko, sprzyjające rozwijaniu przez utalentowanych kandydatów umiejętności prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie. Dzięki zapewnieniu studentom bliskiego i regularnego kontaktu z czołowymi polskimi uczonymi o międzynarodowej renomie, przygotujemy naszych przyszłych absolwentów do identyfikowania istotnych problemów społecznych, prowadzenia własnych badań i uczestnictwa w zespołach badawczych, a także do działalności publikacyjnej i dydaktycznej. W trakcie studiów, poprzez system praktyk i warsztatów, absolwenci uzyskają szereg praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko w środowisku akademickim, ale również w innych obszarach kariery zawodowej.Nasz program charakteryzuje się ścisłą współpracą promotorów i doktorantów w relacji Mistrz - Uczeń, daleko idącą interdyscyplinarnością dzięki kooperacji z programami Psychologii i Kulturoznawstwa, oraz elastycznością, umożliwiając pogodzenie studiów z pracą zawodową i innymi obszarami działalności doktorantów.
Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Polityka Prywatności