Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Warszawa, Polska

Ścieżka amerykanistyczna

Język wykładowy: polski
Amerykanistyczne studia doktoranckie w ramach kulturoznawstwa w SWPS mają charakter interdyscyplinarny, łącząc perspektywy teoretyczne i metodologie wielu dyscyplin, w tym m.in: historii (szczególnie historii kulturowej), kulturoznawstwa - zarówno w wersji anglosaskiej (Cultural Studies), jak i kontynentalnej (tradycje francuskie i niemieckie), antropologii kulturowej, medioznawstwa, socjologii, literaturoznawstwa. W ramach studiów amerykanistycznych studenci odbędę sekwencję kursów, w której omawiane ujęcia teoretyczne i metodologiczne będą odnosić się do procesów kształtujących kulturę amerykańską w ich określonym kontekście intelektualnym, ideologicznym i politycznym. Kandydaci na studia amerykanistyczne powinni posiadać kompetencje językowe (język angielski) na poziomie co najmniej B2.
Polityka Prywatności