Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Studia doktoranckie skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak również tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową. Doktorant współpracuje z promotorem od początku studiów na zasadzie relacji Mistrz-Uczeń. Podstawą kształcenia są seminaria naukowe prowadzone przez wybitnych naukowców oparte na prezentacji najnowszych osiągnięć w poszczególnych dziedzinach. Program studiów kładzie duży nacisk na zapoznanie studentów z nowoczesnymi narzędziami i metodami badawczymi oraz na zaznajomienie doktorantów z praktycznymi zagadnieniami funkcjonowania w międzynarodowym środowisku naukowym. Słuchacze studiów poznają profesjonalne zasady organizowania, przeprowadzania badań i efektywnego komunikowania ich wyników, a także ubiegania się o środki finansowe na badania. Program w znacznym stopniu może być kształtowany przez samych doktorantów, którzy wybierają z oferty programowej interesujące ich kursy. Mogą również sami decydować o tempie studiowania (np. liczbie kursów zaliczanych w danym roku). Doktoranci korzystają z wielu stypendiów w tym Stypendiów Doktoranckich, stypendiów konferencyjnych oraz stypendiów dydaktycznych stanowiących równowartość 100% lub 50% czesnego.
Polityka Prywatności