Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Psychologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Studia doktoranckie z psychologii pomyślane zostały jako szansa dla absolwentów nie tylko wydziałów psychologii, ale również dla tych osób, które ukończyły inne kierunki studiów i zamierzają doskonalić swoje umiejętności teoretyczne i badawcze w zakresie psychologii. Zajęcia odbywają się w trybie wykładów, seminariów, warsztatów i indywidualnych spotkań z opiekunami naukowymi umożliwiających zdobycie kompetencji metodologicznych, teoretycznych i praktycznych niezbędnych do podjęcia i prowadzenia zaawansowanych badań psychologicznych. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki zatrudnieniu na studium wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej, współpracującej z wieloma ważnymi ośrodkami badawczymi za granicą, oraz możliwości uzyskania przez studentów stypendiów zagranicznych oraz grantów na udział w konferencjach. Studia doktoranckie z psychologii umożliwiają przygotowanie do podjęcia badań w zakresie najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych dziedzin, takich jak: psychologia społeczna, psychologia pozytywna, neurokognitywistyka, neuropsychologia, psychologia poznawcza, komunikacja wizualna i psychologia biznesu. Zapewnia to absolwentom możliwość podjęcia pracy w zupełnie nowych obszarach zastosowań psychologii na wciąż rozszerzającym się rynku pracy w Polsce. A więc nie tylko możliwość pracy naukowej dla najlepszych studentów, ale także – dzięki zdobytym umiejętnościom praktycznym – zwiększenie kompetencji zawodowych.
Psychologia - jest to nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada też wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem (z greckiego ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie).
Wikipedia
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak, Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
Psychologia
Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany.
Autor: William Kirk Kilpatrick: Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię? W Drodze, Poznań 2007, s. 20.
Psychologia
Psychologia pozwala nam zrozumieć wiele rzeczy, ale nie może mówić ludziom, jak żyć. Psychologia jest przede wszystkim nauką i korzysta z metod naukowych – niczego nie wie na pewno i o niczym nie powinna przesądzać. Może jedynie podpowiedzieć, jakimi drogami najłatwiej dotrzeć do celu, ale nie powie nam, do jakich celów dążyć.
Autor: Tomasz Witkowski
Polityka Prywatności