Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Prawo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Studia mają charakter interdyscyplinarny, część wykładów odbywa się razem z doktorantami psychologii, socjologii i kulturoznawstwa. Unikatowy charakter studiów polega na przemyślanym poszerzaniu horyzontów badawczych doktorantów przez takie dobieranie tematów wykładów i warsztatów, by omawiane zagadnienia były analizowane z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Uważamy, że możliwość dyskusji w zróżnicowanym gronie doktorantów to zaleta studiów interdyscyplinarnych. Program studiów obejmuje także praktyczne przygotowanie do pozyskiwania grantów na badania naukowe oraz do prezentacji własnych dokonań.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Państwo prawa jest jak chleb powszedni, jak woda do picia i powietrze do oddychania, a najlepsze w demokracji jest to, że tylko ona nadaje się do zabezpieczenia państwa prawa.
Autor: Gustav Radbruch
Prawo
Prawo zazwyczaj mija się ze sprawiedliwością.
Autor: zespół Włochaty
Prawo
Nie chodzi o to, że Latynoamerykanie mają zakodowaną w genach anarchię. Raczej zawsze wyczuwali, iż prawa nie są po to, aby zagwarantować im sprawiedliwość, ale by chronić interesy mniejszości. W ich rozumieniu prawo to zasłona dymna, za którą przeprowadzane są różne ciemne interesy, aby klasy rządzące lub uprzywilejowane mogły się wzbogacić. To powoduje pogardliwy stosunek do prawa.
Autor: Mario Vargas Llosa
Polityka Prywatności