Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Prawo

Język: polski
Grupa kierunków: prawne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Studia mają charakter interdyscyplinarny, część wykładów odbywa się razem z doktorantami psychologii, socjologii i kulturoznawstwa. Unikatowy charakter studiów polega na przemyślanym poszerzaniu horyzontów badawczych doktorantów przez takie dobieranie tematów wykładów i warsztatów, by omawiane zagadnienia były analizowane z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Uważamy, że możliwość dyskusji w zróżnicowanym gronie doktorantów to zaleta studiów interdyscyplinarnych. Program studiów obejmuje także praktyczne przygotowanie do pozyskiwania grantów na badania naukowe oraz do prezentacji własnych dokonań.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Państwo prawa jest jak chleb powszedni, jak woda do picia i powietrze do oddychania, a najlepsze w demokracji jest to, że tylko ona nadaje się do zabezpieczenia państwa prawa.
Autor: Gustav Radbruch
Prawo
Jeśli o tym, co dotyczy tych praw i wolności, decydują podmioty prywatne: firmy, koncerny, organizacje – to my się nie mamy jak przed nimi bronić. Klasyczne środki: odwołanie do nadrzędnego organu, proces przed sądem administracyjnym, skarga do Trybunału Konstytucyjnego, do rzecznika praw obywatelskich – tu nie zadziała. Prawo umów pochodzi z innej rzeczywistości i nie chroni nas przed zglobalizowaną władzą gospodarczą i korporacyjną.
Autor: Ewa Łętowska, rozmowa Ewy Siedleckiej, Poprzez różne umowy państwo pozbywa się władzy, wyborcza.pl, 18 czerwca 2012
Prawo
Prawo zazwyczaj mija się ze sprawiedliwością.
Autor: zespół Włochaty
Polityka Prywatności