Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Warszawa, Polska

Prawo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Studia mają charakter interdyscyplinarny, część wykładów odbywa się razem z doktorantami psychologii, socjologii i kulturoznawstwa. Unikatowy charakter studiów polega na przemyślanym poszerzaniu horyzontów badawczych doktorantów przez takie dobieranie tematów wykładów i warsztatów, by omawiane zagadnienia były analizowane z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Uważamy, że możliwość dyskusji w zróżnicowanym gronie doktorantów to zaleta studiów interdyscyplinarnych. Program studiów obejmuje także praktyczne przygotowanie do pozyskiwania grantów na badania naukowe oraz do prezentacji własnych dokonań.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Państwo prawa jest jak chleb powszedni, jak woda do picia i powietrze do oddychania, a najlepsze w demokracji jest to, że tylko ona nadaje się do zabezpieczenia państwa prawa.
Autor: Gustav Radbruch
Prawo
Prawo jest to rozporządzenie rozumu dla dobra wspólnego nadane i publicznie obwieszczone przez tego, kto ma pieczę nad wspólnotą.
Lex est quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata. (łac.)
Prawo
Prawo zazwyczaj mija się ze sprawiedliwością.
Autor: zespół Włochaty
Polityka Prywatności