Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kulturoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Słuchacze studium doktoranckiego, którzy wybiorą problematykę kulturoznawczą, będą mieli możliwość pisania prac z zakresu szeroko rozumianej problematyki społeczno-kulturowej: od antropologii współczesności, poprzez analizy z pogranicza kulturoznawstwa i estetyki odniesione do różnych praktyk artystycznych (plastyka, teatr, literatura, praktyki wielo- i intermedialne) po zagadnienia związane z kulturą popularną i nowymi mediami ekspresji i komunikacji, a także z zakresu ekonomiki kultury. Poza pulą zajęć wspólnych, prowadzonych przez kadrę naukową Instytutu Kultury i Komunikowania oraz przez zaproszonych gości polskich i zagranicznych, doktoranci będą uczestniczyli w pracach katedr tworzących Instytut. Chcielibyśmy, aby nasi doktoranci po pomyślnym sfinalizowaniu przewodów doktorskich byli poszukiwanymi pracownikami różnych wyższych uczelni i instytutów badawczych, jak i cenionymi pracownikami instytucji uczestnictwa w kulturze - regionalnych, ogólnopolskich i europejskich.
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo – dziedzina nauki z zakresu humanistyki, zajmująca się badaniem kultury.
Polityka Prywatności