Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Bioinformatyka

Bioinformatics

Język: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: biologiczne
Jest to obszar wiedzy i badań naukowych obejmujący zastosowania informatyki i matematyki w naukach biomedycznych.

Specjaliści w dziedzinie bioinformatyki są bardzo poszukiwani nie tylko w Polsce ale całej Europie i na świecie. Stawia im się jednak bardzo wysokie wymagania. Ich wiedza i doświadczenie musi obejmować wiedzę i warsztat z zakresu nauk technicznych, doświadczenie w zakresie modelowania matematycznego, umiejętność programowania w różnych środowiskach, umiejętność projektowania i budowy systemów informatycznych. Obok tej wiedzy i umiejętności muszą oni dysponować wiadomościami i umiejętnościami z zakresu nauk biomedycznych a także umiejętnością zorganizowania, poprowadzenia, opracowania i zinterpretowania wyników rożnego rodzaju prac eksperymentalnych i pomiarowych. Aby absolwenci mogli sprostać najwyższym wymaganiom oraz uzyskać szeroką, interdyscyplinarną wiedzę utworzono specjalność studiów na poziomie doktorskim.
Bioinformatyka
Bioinformatyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.
Polityka Prywatności