Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Włochy  
status uczelni  
Rzym, Włochy

Historia Europy

Storia dell'europa

Język: włoski Studia w języku
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www uczelni: www.uniroma1.it
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Prawdziwy historyk stoi zawsze ponad zamieszkami politycznymi swojej epoki.
Autor: Robert Graves
Historia
Trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć.
Autor: Emil Ludwig
Historia
[Historia jest] (…) wykładem rozpoznanych dziejów.
Autor: Joachim Lelewel

Studia w Polsce
boks_220_pl.gif

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności