Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Włochy  
status uczelni  
Rzym, Włochy

Historia Europy

Storia dell'europa

Język wykładowy: włoski Studia w języku
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www uczelni: www.uniroma1.it
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Prawdziwy historyk stoi zawsze ponad zamieszkami politycznymi swojej epoki.
Autor: Robert Graves
Historia
Historia najczęściej opisuje zmiany dzienne. W narodach obcą przemocą przygniecionych, najczęściej w ciemnościach nocy gotują się wypadki które jasność dnia odsłania. (…) Wiele dziś jest nie wyjaśnionego w dziejach świata, kiedyś historia nocy ciekawszą będzie od historii dni.
Autor: Jan Czyński
Historia
Trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć.
Autor: Emil Ludwig

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności