Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Białystok, Polska

Literaturoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www uczelni: www.uwb.edu.pl
Wydział Filologiczny
Wydział Filologiczny
dziedzina nauk humanistycznych
Literaturoznawstwo
Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
boks_220.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności