Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Białystok, Polska

Historia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www uczelni: www.uwb.edu.pl
Instytut Historii i Nauk Politycznych
Instytut Historii i Nauk Politycznych
dziedzina nauk humanistycznych
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Na ślepym torze historii często panuje największy ruch.
Autor: Arnold Joseph Toynbee
Historia
(Gdyby) nos Kleopatry (był krótszy, inne byłyby losy świata)
Le nez de Cleopatre (s'il eut été plus court, toute la face de la terre aurait change) (fr.)
Historia
Historia jest powieścią, która się zdarzyła.
Autor: Jules de Goncourt

Studia w Białystoku

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności