Studia doktorskie (III stopnia)

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Praga, Czechy

Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskie

Ekonomika a management

Język wykładowy: czeski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.czu.cz

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności