państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Szwajcaria  
status uczelni  
Berno, Szwajcaria

Filologia klasyczna

Classical Philology

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: językowe
Strona www uczelni: www.unibe.ch/
Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) – gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności