Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Portugalia  
status uczelni  
Porto, Portugalia

Archeologia

Arqueologia

Język: portugalski Studia w języku
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.ufp.pt
Archeologia - z greckiego jest to połączenie dwóch słów: ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary oraz -λογία -logiā – nauka, mowa. Jest to nauka odtwarzająca przeszłość społeczno-kulturową człowieka.

Studia w Polsce
uniwersalny.jpg

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg