Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Portugalia  
status uczelni  
Lizbona, Portugalia

Bioetyka

Bioética

Język: portugalski Studia w języku
Grupa kierunków: biologiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.unl.pt

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg