Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zarządzanie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Absolwent seminarium doktorskiego z zarządzania wykazuje się:

  • Wiedzą z dziedziny najważniejszych zagadnień i problemów Nauk o Zarządzaniu.
  •  Umiejętnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy problemów badawczych, a także umiejętności organizowania badań naukowych w obszarze organizacji.
  • Przygotowaniem w tworzeniu i realizacji złożonych projektów mających na celu efektywne rozwiązywanie problemów badawczych. 
  • Biegłością i jasnością w wyrażaniu własnych poglądów oraz ich jednoznacznego przedstawiania i konsultowania w gronie specjalistów.
  • Zrozumieniem zobowiązań profesjonalnych i społecznych absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności