Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Francja  
status uczelni  
Marseille, Francja

Physique et sciences de la matière

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.univ-amu.fr/

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności