Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się corocznie a podstawą przyjęcia jest pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego.